Minőség és Információbiztonság


A Consroll Kft. a bizalom elnyerése és fenntartása érdekében elkötelezte magát az általa nyújtott szolgáltatások üzemeltetésére és üzemeltetési környezetére kialakított, az ISO/IEC 27001 szabványon alapuló információbiztonsági irányítási rendszer bevezetése mellett, hogy szolgáltatása során biztosítsa az ügyfelekről tudomására jutott információk biztonságos kezelését.

Alapelveink:

 • Jogszabályi követelményeknek megfelelő szolgáltatások nyújtása
 • A belső és külső környezetben bekövetkezett változások, illetve az azokban rejlő kockázatok és lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése annak érdekében, hogy a nyújtott szolgáltatásokat ezek figyelembevételével tervezzük meg és alakítsuk ki
 • Szolgáltatásaink nyújtása során csak megfelelő garanciákkal rendelkező beszállítók alkalmazása


Alapelveink eléréséhez:

 • Meghatároztuk az információbiztonsági irányítási rendszer szükséges folyamatait;
 • A meghatározott folyamatokat folyamatosan figyeljük, fejlesztjük;
 • Ügyfeleink és üzleti partnereink által rendelkezésünkre bocsátott adatokat biztonságos, auditált rendszerekben kezeljük, biztosítva az információk mindenkori bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását;
 • Munkatársaink kiválasztása során nagy hangsúlyt helyezünk a megfelelő képzettségre és tapasztalatra, továbbképzésüket támogatjuk, tudásukat folyamatosan fejlesztjük;
 • Munkatársainkat folyamatosan ösztönözzük a minőségi és a biztonsági követelmények betartására, a szabályok követésére;
 • Szolgáltatásaink fejlesztésekor az ügyfeleink igényeit és a jogszabályi követelményeket tartjuk szem előtt;
 • Beszállítóinkat úgy választjuk ki, hogy a minőségi és a biztonsági követelményeknek maradéktalanul megfeleljenek;
 • Információbiztonsági irányítási rendszerünk megfelelőségét rendszeres külső audittal biztosítjuk, a feltárt hiányosságokat a legrövidebb időn belül javítjuk;
 • Információbiztonsági irányítási rendszerünk folyamatainak fejlesztése során törekszünk az új technológiai lehetőségek figyelembevételére;
 • Tevékenységünk tervezési és kivitelezési folyamataiban minden érdekelt féllel széles körű kommunikációt folytatunk.

Politikánk megvalósítása érdekében alapelveinkről folyamatosan tájékoztatjuk munkatársainkat, jelenlegi és leendő partnereinket.


Információbiztonsági Politika letöltése

ISO/IEC 27001:2013 Tanúsítvány